Tài liệu

    

STT Tên Ngày đăng Lượt tải Download
1 Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 07/05/2021 1
2 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 07/05/2021 1
3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất... 07/05/2021 2
4 Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính ban hành tiêu chí thẩm định giá Việt Nam số 12 07/05/2021 2
5 Thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06/10/2016 của Bộ Tài chính ban hành tiêu chí thẩm định giá Việt Nam số 11 07/05/2021 2
6 Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính ban hành tiêu chí thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 07/05/2021 2
7 Thông tư số 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 05, 06 và 07 07/05/2021 1
8 Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá việt nam số 01, 02, 03 và 04 07/05/2021 1
9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 07/05/2021 1
10 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 07/05/2021 1
11 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập 07/05/2021 1
12 Mẫu công văn đề nghị thẩm định giá 07/05/2021 9
13 Các hợp đồng tiêu biểu 07/05/2021 1
14 Hồ sơ pháp lý 07/05/2021 5
15 Giới thiệu về công ty 07/05/2021 4
16 Thông tư 117_2014 05/06/2019 1
17 TT03 2010 05/06/2019 1
18 Luật đất đai 2013 QH11 05/06/2019 1
19 Luật đất đai 2013 QH13 05/06/2019 1
20 Nghị định 44 05/06/2019 0
21 Nghị định 188 05/06/2019 0
22 Thông tư số: 38/2014/TT-BTC về luật giá và thẩm định giá 05/06/2019 0
23 Thông tư 45-2013-TT-BTC 05/06/2019 0
24 Luật giá 2012 05/06/2019 0
25 Nghị định 89 NĐ_2013 05/06/2019 0
26 Nghị định 109 NĐ 2013 05/06/2019 0
27 Quyết định số 129QĐ-BTC Ngày 31/12/2008 05/06/2019 0
28 Quyết định số 242005QĐ- BTC Ngày 18/4/2005 05/06/2019 0
29 Quyết định số 772005QĐ- BTC Ngày 01/11/2005 05/06/2019 0
Hỗ trợ Online
Thống kê truy cập
  • Hôm nay: 31
  • Hôm qua: 385
  • Tuần này: 1132
  • Tuần trước: 2236
  • Tháng này: 24906
  • Tháng trước: 31577
  • Tổng lượt truy cập: 310148
Tham dinh gia: 0989 977656 - Dau thau: 0984 262097
messenger icon zalo icon